Top ny

Med Hänvisning Till Motion Från Årsmötet

Publicerad 2020-03-20 11:32

Styrelsen fick inför årsmötet den 22 februari 2020, en motion inskickad från medlemmarna avseende köp av lektioner av medlemmar som inte har fast ridtid.


Inlämnarna av motionen yrkade att:

1. Nuvarande beslut upphävs och
2. Att riktlinjer utformas vad gäller medlemmarnas köp och försäljning av lektioner.

Styrelsen bifaller motionen, som togs upp för beslut vid årsmöte.
Utifrån beslut har nu styrelsen tillsammans med verksamheten tagit fram Riktlinjer för att köpa ridlektioner utan fast ridtid.


RIKTLINJER FÖR ATT SÄLJA RIDLEKTION TILL MEDLEMMAR UTAN FAST RIDTID

Dessa riktlinjer nedan ska följas vid försäljning av lektioner till elever utan fast ridtid för att förhindra att hästarna, ordinarie elever, personalen och verksamheten påverkas negativt.

  • Medlem utan fast ridtid behöver visa intresse för att köpa lektion minst 2 gånger om året. Tillsammans med personalen görs då en bedömning av medlemmens ridförmåga somnoteras och därefter kan eleven köpa lektioner i de grupper som passar dennes förmåga.
  • Om elevens ridförmåga är okänd av personalen kan personalen kräva att genom privatlektion uppvisa vilken ridförmåga man har och därefter notera vilken eller vilka gruppen medlemmen får köpa lektion i.
  • Att medlemmen som deltar i lektionsridningen uppnår den lägsta nivå som ridgruppen har.
  • Ungefärlig vikt och längd meddelas inför första köpet av ridlektion så personalen lättare kan fördela häst/ponny.


  • Max antal köp på en termin får ej överskrida 10 lektioner.


Riktlinjer och Information finns nu under Regler för försäljning ridlektioner

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub