Banner2021 revb 1170px

Matchning av häst och ryttare

Gladö Ridskola arbetar för långsiktigt hållbara hästar.

En hästs viktbärighet, dvs hur mycket vikt just denna häst kan bära, beror på hästens storlek, muskelbyggnad, benställning, skelettuppbyggnad, kondition och ålder. Viktbärigheten påverkas av hur hårt den belastas varje vecka, och hur känslig den är för sned belastning.

Vi ryttare är alla olika, dels i det tydliga – längd och vikt, men också i det mindre tydliga - var tyngdpunkten ligger, vilken grundbalans vi har med mera.

Våra instruktörer kan göra en bedömning av vilka hästar som vi var och en kan rida på ett för hästen hållbart sätt. Denna bedömning grundar sig på längd och vikt, grundbalans med mera.

Resultatet används vid schemaläggning av hästarnas arbetsvecka, fördelningen av hästar i varje lektion och blir ett enkelt stöd till den som måste ändra i hästlistan om något oförutsett inträffar.

Vi har också nytta av detta när en ny ryttare vill börja, så att vi kan få bra sammansättning av elever i våra grupper.

Det långsiktiga målet är att alla hästar ska ha en väl anpassad arbetsbelastning och därmed hålla länge utan skador.

När alla gruppers resultat finns samlat ger det en bra bild över vilka häst-typer vi ska leta efter vid nästa hästköp.

Hur går det till?

Personalen gör en bedömning av alla våra hästars viktbärighet, nya hästar bedöms i samband med att de börjar gå med på lektioner, och därefter sker uppdatering vid förändringar till exempel efter sommarlov eller efter rehabilitering.

Matchning gäller H- och P/H-grupperna. Eleverna i dessa grupper matchas mot alla våra hästar och ponnyer.

P-grupperna är inte aktuella för denna matchning.

Ny medlem i H- och P/H-grupp uppger längd och vikt i samband med intresseanmälan att börja rida.

Vi elever uppger längd och vikt till vår instruktör. Uppdatering av matchningen görs i samband med varje ny termin, baserat på förändringar bland hästarna och eleverna.

Inga uppgifter om längd, vikt, grundbalans mm som används vid matchningen sparas, utan används endast för att kunna matcha ryttare med hästarnas viktbärighet.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub