Banner2021 revb 1170px

Regler för försäljning / byte av ridpass - om du måste vara borta en lektion

Rutin för byte / försäljning av ridlektion

Det är ordinarie elev för en lektion (säljaren) som ansvarar för att meddela bytt / såld ridlektion.

I samband med att du gör upp om byte/försäljning - kontrollera att den som ska rida i ditt ställe:

 • är medlem i Gladö RS
 • rider i samma nivå eller högre som du
 • kan rida på samma typ av hästar/ponnyer som du brukar ha (både i storlek och typ av häst).
  Detta är särskilt viktigt om du brukar rida någon av de nya hästarna / ponnyerna.

En vuxen person kan inte köpa en ridlektion i en barngrupp även om du skulle ha vikt och längd för en ponny.
Detta är för barnens skull, även med tillfälliga gruppmedlemmar ska barnen ha en ridlektion som är fokuserad på och anpassad för sin ridning.

Ridlektioner med hoppning på schemat

Man får inte sälja eller byta sin ordinarie lektion när det är hoppning.
Syftet är att hålla en jämnare nivå vid hopptillfällena och att lektionen ska vara anpassad för eleverna i den ordinarie ridgruppen.
Ridlektioner med hoppning på schemat kan därmed endast avbokas.

I de fall du fått godkänt att sälja minst 8 veckor till samma medlem pga långvarig sjukskrivning eller liknande, får denne medlem också köpa eventuella hopplektioner under dessa veckor.

Särskilda regler för våra specialgrupper i hoppning:

Grupperna hoppintro och hopp/dressyr på onsdagar samt hoppspecial på fredagar kan byta eller sälja lektioner enligt särskilda regler.
Anledningen är att dessa grupper kräver speciella förkunskaper.

 • Ponnyhoppintro (ons kl 16:00) får sälja till ponnyhoppdressyr (ons kl 17:00).
 • Ponnyhoppdressyr (ons 17:00) får sälja till ponnyhopp (fre kl 17.45 & 18.45) och köpa av ponnyhoppintro (ons 16:00).
 • Ponnyhopp (fre kl 17.45 &18.45) får köpa ponnyhoppdressyr (ons 17:00)
 • Hästhopp (fre 19.45) får köpa, sälja i samråd med Anneli
 • Erfarna fredagshoppare som slutat i hoppgrupp får köpa fredagshopplektioner, men de ska ha ett godkännande från Anneli och stå uppskrivna i pärmen.

Riktlinjer för försäljning av ridlektioner till elever utan fast ridtid

Dessa riktlinjer nedan ska följas vid försäljning av lektioner till medlemmar utan fast ridtid för att förhindra att hästarna, ordinarie elever, personalen och verksamheten påverkas negativt.

 • Medlem utan fast ridtid behöver visa intresse för att köpa lektion minst två gånger om året (inför varje ny termin). Tillsammans med personalen görs då en bedömning av medlemmens kunskapsnivå, som noteras på kansliet, och därefter kan eleven köpa lektioner i de grupper som passar dennes förmåga.
 • Om elevens kunskapsnivå är okänd personalen kan personalen kräva att eleven tar en privatlektion för att uppvisa vilken kunskapsnivå man har och därefter kan instruktören notera vilken eller vilka gruppen medlemmen kan köpa lektion i.
 • Att medlemmen som deltar i lektionsridningen uppnår den lägsta nivå som ridgruppen har.
 • Ungefärlig vikt och längd meddelas inför första köpet av ridlektion så personalen lättare kan fördela häst/ponny.
 • Max antal köp på en termin är 10 lektioner.

Byta/ Sälja och Köpa ridlektioner - HUR?

Facebook är ett populärt forum för att byta/ sälja och köpa ridtider.
Den grupp som används av medlemmarna heter Gladö Ridsällskap- medlemsgrupp.
Den är dock inte en officiell informationskanal för Gladö RS och byten/ försäljning administreras således inte av ridskolan via denna kanal.

Säljer du din tid, får du själv komma överens med köparen om hur ersättningen ska betalas.

Meddela avbokning, såld/bytt av ridlektion - ryttarbyte

Tillfällig avbokning vid exempelvis sjukdom eller såld / bytt ridlektion ska meddelas på sms till stalltelefonen

Detaljerad information om hur du formulerar meddelandet - läs mer här.

Meddelande ska skickas senast:

 • 12.00 samma dag för lektioner måndag-fredag
 • 07.00 samma dag för lektioner lördag och söndag


Möjligheten att byta och sälja lektioner är en förmån vi har på Gladö – om vi hjälps åt kan vi fortsätta utan att äventyra våra hästars hälsa.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub