Banner2021 revb 1170px

Regler för försäljning / byte av ridpass - om du måste vara borta en lektion

Rutin för byte / försäljning av ridlektion, gäller från 2024-04-01.

Köp och sälj, enstaka lektion

 • Varje medlem kan sälja sin lektion 2 gånger per betalperiod (och abonnemang/ridtid).
 • Ryttarbytet ska meddelas via sms till stalltelefonen senast 48 timmar innan samling till lektionen.
 • Ryttarbytet ska bekräftas via sms från stalltelefonen innan samling.
 • Ryttaren som ersätter ordinarie ryttare ska vara i liknande storlek, längd och vikt, kunna rida samma hästar och på samma eller högre nivå som ordinarie ryttare. Vid osäkerhet ska kansliet tillfrågas.

Långvarig frånvaro

 • Vid planerad frånvaro minst 6 gånger i följd) tillåts försäljning till samma person.
 • Ryttarbyte vid längre frånvaro ska alltid godkännas av kansliet.
 • Ryttarbyte ska godkännas minst 4 veckor innan första ridtillfället.
 • Vid sjukdom eller skada, med läkarintyg, kan kortare tid för godkännande accepteras.
 • Vid sjukdom eller skada, med läkarintyg, kan byte minst 6 gånger godkännas även om man redan bytt 2 gånger under betalperioden.

Vem kan byta/eller sälja en lektion?

Det är ordinarie elev för en lektion (säljaren) som ansvarar för att meddela bytt / såld ridlektion.

I samband med att du gör upp om byte/försäljning - kontrollera att den som ska rida i ditt ställe:

 • är medlem i Gladö RS
 • rider i samma nivå eller högre som du
 • är liknande storlek, längd och vikt som du
 • kan rida på samma typ av hästar/ponnyer som du brukar ha (både i storlek och typ av häst).
  Detta är särskilt viktigt om du brukar rida någon av de nya hästarna / ponnyerna, eller ponny i en hästgrupp.
 • Förstår att även dina gruppuppgifter som görs ingår i köpet/bytet.

En vuxen person kan inte köpa en ridlektion i en barngrupp även om denne har vikt och längd för en ponny.
Detta är för barnens skull, även med tillfälliga gruppmedlemmar ska barnen ha en ridlektion som är fokuserad på och anpassad för sin ridning.

Ridlektioner med hoppning på schemat

Man får inte sälja eller byta sin ordinarie lektion när det är hoppning.
Syftet är att hålla en jämnare nivå vid hopptillfällena och att lektionen ska vara anpassad för eleverna i den ordinarie ridgruppen.
Ridlektioner med hoppning på schemat kan därmed endast avbokas.

I de fall du fått godkänt att sälja minst 6 veckor till samma medlem pga långvarig sjukskrivning eller liknande, får denne medlem också köpa eventuella hopplektioner under dessa veckor.

Särskilda regler för våra specialgrupper i hoppning:

Grupperna hoppintro och hopp/dressyr på onsdagar samt hoppspecial på fredagar kan byta eller sälja lektioner enligt särskilda regler.
Anledningen är att dessa grupper kräver speciella förkunskaper.

 • Ponnyhoppintro söndagar kan sälja till Ponnyhoppintro (ons 16.00)
 • Ponnyhoppintro (ons kl 16:00) får sälja till ponnyhoppdressyr (ons kl 17:00).
 • Ponnyhoppdressyr (ons 17:00) får sälja till ponnyhopp (fre kl 17.45 & 18.45) och köpa av ponnyhoppintro (ons 16:00).
 • Ponnyhopp (fre kl 17.45 &18.45) får köpa ponnyhoppdressyr (ons 17:00)
 • Hästhopp (fre 19.45) får köpa, sälja i samråd med Anneli
 • Erfarna fredagshoppare som slutat i hoppgrupp får köpa fredagshopplektioner, efter godkännande från Anneli.

Byta/ Sälja och Köpa ridlektioner - HUR?

Facebook är ett populärt forum för att byta/ sälja och köpa ridtider.
Den grupp som används av medlemmarna heter Gladö Ridsällskap- medlemsgrupp.
Den är dock inte en officiell informationskanal för Gladö RS och byten/ försäljning administreras således inte av ridskolan via denna kanal.

Säljer du din tid, får du själv komma överens med köparen om hur ersättningen ska betalas.

Meddela avbokning, såld/bytt av ridlektion - ryttarbyte

Tillfällig avbokning vid exempelvis sjukdom eller såld / bytt ridlektion ska meddelas på sms till stalltelefonen

Detaljerad information om hur du formulerar meddelandet - läs mer här.

 • Meddelande om avbokning ska ske så tidigt som möjligt.
 • Meddelande om ryttarbyte (byte/såld lektion) ska lämnas senast 48 timmar innan aktuell lektion.

Möjligheten att byta och sälja lektioner är en förmån vi har på Gladö – om vi hjälps åt kan vi fortsätta utan att äventyra våra hästars hälsa.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub