Banner2021 revb 1170px

Gruppuppgifter - ansvarsfördelning

Utöver det som gäller alla grupper så har våra häst- och specialgrupper några extra ansvarsuppdrag, som att packa höpåsar, dela ut kvällshö eller hjälpa till att stänga stallet för natten.

När vi elever utför dessa uppgifter kan instruktörerna fokusera på undervisningen.

Uppgifterna är gruppens gemensamma ansvar, och ni fördelar uppgifterna utifrån medlemmarna i er grupp och er gemensamma möjlighet att bidra.

Vart ska påsarna hänga:

Eftermiddagspåsar hängs på kroken vid boxarna och för spiltorna hängs den på den övre kroken i ponnygången.

Om det redan hänger en påse på kroken vid boxarna, eller den övre kroken för spiltorna i ponnygången avser den lunch och ska hänga kvar. Det kan alltså hänga två påsar per häst på krokarna.

Kvällspåsarna ställs på golvet vid boxarna, och hängs på krok märkt KVÄLL i ponnygången.

Fördelning av uppgifter:

Listan nedan anger grupperna genom dag och tid när lektionen startar, samt vilket ansvarsuppdrag gruppen har.

Alla grupper som gör påsar, ska göra eftermiddags- och kvällspåsar enligt foderlistan på väggen i foderkammaren.

Gruppuppg vt24
Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub