Banner2021 revb 1170px

Styrelsen

Inom ramen för RF:s och Ridsportförbundets stadgar ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet.

Styrelsens ska bland annat:

- ytterst ansvara för den löpande verksamheten

- verkställa beslut

- vara arbetsgivare och ha arbetsgivaransvar

- ansvara för föreningens ekonomi

- företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

- övervaka att föreningens stadgar efterlevs

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Mejla: styrelsen@gladors.se eller enligt fornamn.efternamn@gladors.se

GRS Styrelse 2023
Gladö Ridsällskap Styrelse efter årsstämma 19 februari 2023

ORDFÖRANDE
Ingrid Bardh

VICE ORDFÖRANDE
Ellinor Carlén

KASSÖR
Frida Ödmark

SEKRETERARE
Ida Malmblad

UNGDOMSLEDARMOT
Filippa Strandh

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Eva Berggren
Jessica Fallgren
Linda Westerberg
Patrik Roos

SUPPLEANTER
Björn Eriksson
Peter Lindfors
Lena Asplund
Pernilla Johnni
Erika Nilsson

PERSONLIG UNGDOMSSUPPLEANT
Kornelia Wojtowicz

PERSONAL
Verksamhetschef
Anneli Brenemark

Styrelsens arbetsgrupper inom respektive ansvarsområde 2023

Ansvarområde

Ansvarig (sammankallande)

Övriga

Ekonomi

Frida Ödmark

Eva Berggren
Ingrid Bardh
Jenny Sjögren (medlem)
André Johansen (medlem)

Anläggning

Jessica Fallgren

Björn Eriksson
Peter Lindfors
Med flera medlemmar

Inköp/förbrukning Ekonomigruppen Anneli Brenemark (VC, personal)
BidragErika NilssonErika Linde (personal)

Kafeteriaverksamhet

Lena Asplund

Amina Smedenklev Lindfors (medlem)

Utemiljö

Ellinor Carlén

Pernilla Johnni
Marie Dahlöf (medlem)
Karin Dahlin Thomas (medlem)

Tävling

Linda WesterbergIngrid Bardh
Jessica Fallgren

Representanter från Ungdomssektionen

Filippa StrandhKornelia Wojtowicz

Sponsring

Patrik Roos

LOK

Linda Westerberg

Jessica Fallgren

Medlemsregister


Ingrid Bardh
Jessica Fallgren
Erika Linde (personal)

IT/Teknik

Ingrid Bardh

Ellinor Carlén
Peter Lindfors, hårdvara

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jessica Fallgren

Ellinor Carlén
Anneli Brenemark (personal)
Skyddsrond/Hållbarhet/Miljö Jessica Fallgren Catrin Eriksson (medlem)
Fordon Peter Lindfors

Personal

Ellinor Carlén

Ingrid Bardh
Anneli Brenemark (VC, personal)

Skåpstugan

Eva Berggren

Marie Rundlöf (medlem)

Medlemsengagemang

Lena Asplund

Linda Westerberg
Patrik Roos
Pernilla Johnni
Erika Nilsson
Leila Bull (personal)
Trygghetsteam Pernilla Johnni Malin Adolfsson (personal)
Sara Blombergsson (personal)
Med flera medlemmar
Kommunikation Lena Asplund Erika Linde (personal)
Ingrid Bardh

GDPR

Ingrid Bardh

Erika Linde (personal)
Jimmy Högh Pedersen (adj.)

Framtidsfrågor Ingrid Bardh

Ellinor Carlén
Jessica Fallgren
Erika Nilsson
Pernilla Johnni,
Anneli Brenemark (VC, personal)
Externa kontakter Ingrid Bardh Ellinor Carlén
Jessica Fallgren, HuSf
GRS's ombud till Sv. RidsportförbundetCatarina Heilborn

Styrelsemöten hålls en gång per månad.

Information om beslut som berör många medlemmar kommuniceras via hemsida och ridskolans officiella facebook-kanal. Beslut som berör enstaka medlem, kommuniceras direkt med berörd medlem.

Är du intresserad av att läsa ett specifikt protokoll, ta direkt kontakt med sekreteraren.

Planerade styrelsemöten mars 2023 - mars 2024

Tid: Kl 18.30 - 20.30 (alt. kl.18-20.00)

Plats: Teorirummet på loftet i Stallet (någon gång per år kan mötet hållas på annan plats)

Marsonsdag 23
Aprilonsdag 26
Majtisdag 16
Junitorsdag 15
JuliInget styrelsemöte under juli månad
Augustitisdag 15
Septemberonsdag 15
Oktobertorsdag 19
Novembertisdag 21
Decembertorsdag 14
Januarionsdag 17
Februaritorsdag 8
Marsonsdag 20


Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub