Banner2021 revb 1170px

Styrelsen

Inom ramen för RF:s och Ridsportförbundets stadgar ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet.

Styrelsens ska bland annat:

- ytterst ansvara för den löpande verksamheten

- verkställa beslut

- vara arbetsgivare och ha arbetsgivaransvar

- ansvara för föreningens ekonomi

- företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

- övervaka att föreningens stadgar efterlevs

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Mejla: styrelsen@gladors.se eller enligt fornamn.efternamn@gladors.se

GRS Styrelse 2022
Gladö Ridsällskap Styrelse efter årsstämma 20 februari 2022

ORDFÖRANDE
Ingrid Bardh

VICE ORDFÖRANDE
Ellinor Carlén

KASSÖR
Tf. Ingrid Bardh

SEKRETERARE
Ida Malmblad

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Eva Berggren
Jessica Fallgren
Christer Huss
Karin Dahlin Thomas
Filippa Strandh, ungdomssektionens representant

SUPPLEANTER
Anette Otterstadh
Lena Asplund
Björn Eriksson
Peter Lindfors
Patrik Roos
Joar Abrahamsson, ungdomssektionens personliga suppelant


Från vänster till höger: Patrik, Jessica, Eva, Ingrid, ALLADIN, Ellinor, Lena, Ida, Filippa, Peter
Saknas på bilden: Christer, Anette, Karin, Björn och Joar

Styrelsen arbetsfördelning inom respektive ansvarområde 2022 - uppdateras efter styrelsemöte i mars 2022

Ansvarområde

Ansvarig (sammankallande)

Övriga

Ekonomi

Ingrid Bardh

Eva Berggren

Anläggning

Jessica Fallgren

Christer Huss, Björn Eriksson,

Ellinor Carlen, Peter Lindfors

Kommunikation

Lena Asplund

Ingrid Bardh, Jessica Fallgren

Medlemsvård

Vakant


Kafeteriaverksamhet

Lena Asplund

Cafégruppen

Tävlingsavdelning

Jessica Fallgren

Ingrid Bardh

Representant från Ungdomssektionen

Filippa StrandhJoar Abrahamsson

Sponsring

Patrik Roos

LOK

Jessica Fallgren


Medlemsregister

Jessica Fallgren


Utbildning

Ellinor Carlén


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jessica Fallgren

Personal

Ellinor Carlén

Ingrid Bardh

Externa kontakter

Christer Huss

Ellinor Carlén, Ingrid Bardh

IT

Peter Lindfors

GDPR

Ingrid Bardh

Jessica Fallgren, Victoria Samuelsson, Jimmy Högh Pedersen (adj.)

Hållbarhet / MiljöKarin Dahlin ThomasAnette Otterstadh
FramtidsgruppenIngrid Bardh

Ellinor Carlén, Jessica Fallgren, Christer Huss, Anneli Brenemark (adj)

Styrelsemöten hålls en gång per månad.

Information om beslut som berör många medlemmar kommuniceras via hemsida och ridskolans officiella facebook-kanal. Beslut som berör enstaka medlem, kommuniceras direkt med berörd medlem.

Är du intresserad av att läsa ett specifikt protokoll, ta direkt kontakt med sekreteraren.

Planerade styrelsemöten mars 2022 - mars 2023

Tid: Kl 18.30 - 20.30

Plats: Teorirummet på loftet i Stallet (någon gång per år kan mötet hållas på annan plats)

Marsonsdag 2022-03-16
Apriltisdag 2022-04-19
Majonsdag 2022-05-11
Junitorsdag 2022-06-16
JuliInget styrelsemöte under juli månad
Augustionsdag 2022-08-24
Septembertorsdag 2022-09-22
Oktobertisdag 2022-10-18
Novemberonsdag 2022-11-16
Decembertorsdag 2022-12-15
Januaritisdag 2023-01-17
Februarionsdag 2023-02-08
Februarisöndag 2023-02-19 (Årsmöte följt av konstituerande styrelsemöte)
Marstorsdag 2023-03-23
Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub