Banner2021 revb 1170px

Styrelsen

Inom ramen för RF:s och Ridsportförbundets stadgar ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet.

Styrelsens ska bland annat:

- ytterst ansvara för den löpande verksamheten

- verkställa beslut

- vara arbetsgivare och ha arbetsgivaransvar

- ansvara för föreningens ekonomi

- företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

- övervaka att föreningens stadgar efterlevs

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Mejla: styrelsen@gladors.se eller enligt fornamn.efternamn@gladors.se

GRS Styrelse 2024
Gladö Ridsällskap Styrelse efter årsstämma 18 februari

ORDFÖRANDE
Ingrid Bardh

VICE ORDFÖRANDE
Ellinor Carlén

KASSÖR
Frida Ödmark

SEKRETERARE
Pernilla Johnni

UNGDOMSLEDAMOT
Erica Rundlöf

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Eva Berggren
Jessica Fallgren
Patrik Roos
Linda Westerberg

SUPPLEANTER
Gabriella Eriksson
Peter Lindfors
Ida Malmblad

PERSONLIG UNGDOMSSUPPLEANT
Hilda Bergholm

PERSONAL

Verksamhetschef
Anneli Brenemark

Styrelsens arbetsgrupper inom respektive ansvarsområde 2023

Ansvarområde

Ansvarig (sammankallande)

Övriga

Ekonomi

Frida Ödmark

Eva Berggren
Ingrid Bardh
Jenny Sjögren (medlem)

Anläggning

Jessica Fallgren

Peter Lindfors
Med flera medlemmar

Inköp/förbrukning Ekonomigruppen Anneli Brenemark (VC, personal)
BidragLinda WesterbergErika Linde (personal)
Ingrid Bardh
Jessica Fallgren

Kafeteriaverksamhet

Gabriella Eriksson

Berith Lööf Samuelsson (medlem)

Utemiljö

Ellinor Carlén

Pernilla Johnni
Marie Dahlöf (medlem)

Tävling

Linda WesterbergIngrid Bardh
Jessica Fallgren

Representanter från Ungdomssektionen

Erica RundlöfHilda Bergholm

Sponsring

Patrik Roos

LOK

Linda Westerberg

Jessica Fallgren

Medlemsregister

Linda Westerberg

Jessica Fallgren
Erika Linde (personal)

IT/Teknik

Ingrid Bardh

Martin Eriksson

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jessica Fallgren

Ellinor Carlén
Anneli Brenemark (personal)
Fordon Peter Lindfors

Personal

Ellinor Carlén

Ingrid Bardh
Anneli Brenemark (VC, personal)

Skåpstugan

Eva Berggren

Marie Rundlöf (medlem)

Medlemsaktiviteter

Patrik Roos

Ida Malmblad
Pernilla Johnni
Kommunikation & MarknadsföringIngrid BardhGabriella Eriksson
Linda Westerberg
Leila Bull (personal)
Erika Linde (personal)

GDPR

Ingrid Bardh

Erika Linde (personal)

Utveckling & kommunIngrid Bardh

Ellinor Carlén
Jessica Fallgren
Pernilla Johnni,
Anneli Brenemark (VC, personal)
RS's ombud till Sv. Ridsportförbundet
Catarina Heilborn


Styrelsemöten hålls en gång per månad.

Information om beslut som berör många medlemmar kommuniceras via hemsida och ridskolans officiella facebook-kanal. Beslut som berör enstaka medlem, kommuniceras direkt med berörd medlem.

Är du intresserad av att läsa ett specifikt protokoll, ta direkt kontakt med sekreteraren.

Planerade styrelsemöten mars 2024 - mars 2025

Tid: Kl 18.30 - 20.30

Plats: Teorirummet på loftet i Stallet (någon gång per år kan mötet hållas på annan plats)

Marsonsdag 23
Apriltisdag 23
Majtisdag 21
Junitisdag 18
JuliInget styrelsemöte under juli månad
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars


Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub