Banner2021 revb 1170px

Gladö Ridsällskap - vår historia

1970-tal

Familjen Bengtsson ägde marken och drev en ridskola. Det saknades ridhus. Istället man på utevolten i ur och skur. Vintertid red man i upptrampade spår där sjukhagarna finns idag, eller i vinterhagen, som den kallades på den tiden.

1980-tal

I mitten på åttiotalet sattes det upp ett tält som ridhus.

År 1988 ville familjen Bengtsson sälja verksamheten. En ridintresserad fastighetsägare som under åren sponsrat ridskolan, bestämde sig för att köpa anläggningen. Styrelsen fick frågan om man ville överta ridverksamheten och bedriva ridskolan som en ideell förening.

1989 startades föreningen Gladö Ridsällskap. Fastighetsägaren behöll anläggningen och föreningen betalade hyra till det fastighetsbolag, som stod som ägare i avtalen. Ridskolans hästar köptes för 1 krona.

Fastighetsägaren var en rik man, som gick runt med tusenlappar i fickan. Om någonting saknades kunde personalen bara åka iväg och handla. Vid ett tillfälle bjöd han alla medlemmar i föreningen på asado - argentinsk grillfest - på stallbacken. Dessutom hade han en privat helikopter, som han landade borta i hagen när han hämtade upp ridskolechefen för att flyga till Skåne och köpa hästar.

1990-tal

I början på 90-talet drogs fastighetsägarens alla bolag med i finanskrisen och gick i konkurs. Gladö ridsällskap hade plötsligt ett konkursbo som hyresvärd och hyran betalades till konkursboet. Konkursförvaltaren bjöd ut anläggningen till försäljning. Styrelsemedlemmen Peter Viridén fick av styrelsen i uppdrag att förhandla med konkursförvaltaren om köp av anläggningen. Det fanns flera intressenter och det blev budgivning, men till slut avgick GRS med segern. Köpet finansierades med ett lån.

1992 skrevs köpekontraktet under och föreningen stod som ägare till anläggningen.

Redan vid övertagandet av anläggningen började diskussionerna om att byta ut tältet mot ett riktigt ridhus. När det blåste smattrade tältduken och vissa hästar vande sig aldrig utan blev skrämda. Till slut blev det en säkerhetsfråga, då elever föll av till höger och vänster. Föreningen tog ytterligare ett lån och upphandlade själva hela bygget.

1998 stod ridhuset färdigt.

I slutet av 90-talet var föreningen skuldtyngd och styrelsen insåg att föreningen på sikt skulle få svårt att klara av att betala amorteringar och räntor. Några representanter från styrelsen gick upp till kommunen och bad att få tala med den högsta politiska kommunledningen. Mötet gick bra. Det ansågs från politiskt håll att det var dags att satsa på flickidrotten.

2000-tal
År 2000 köpte Huddinge kommuns fastighetsbolag HUGE anläggningen av Gladö Ridsällskap. De investerade (5 miljoner) i nya stallbyggnader: HUGE hyrde sen ut anläggningen till kommunens Kultur och Fritidsnämnd, som i sin tur har ett hyresavtal med Gladö Ridsällskap.

2002
Den 2 november 2002 stod det renoverade stallet med nytt utestall klart för inflyttning. Under invigningen leddes hästarna på en lång rad in till sina nya boxar och spiltor.

2013
Lördagen den 19 oktober 2013 invigdes den nya rid­slingan, som föreningen jobbat hårt för att få medel till under flera år. Ridslingan kostade totalt cirka 500 000 kronor. Huddinge kommun stöttade föreningen med 200 000 kronor som en del av arbetet med ökad jämlikhet inom ungdomsidrotten. Stockholms idrottsförbund bidrog med lika mycket till anläggningen av slingan.

Stina Gällroos och Picasso stortrivs på den nya ridslingan. Foto: Ulrika Lind / Mitt i


2017
Ridskolechef Gunilla Johansson fick via kontakter ett erbjudande av Täby Galopp att köpa ridhusunderlag när deras verksamhet flyttades till Bro Park. Både ridhusbotten och utebanan byttes ut under sommaren 2017. Resultatet var enastående och dammande ridlektioner var ett minne blott.

2018
Den gamla foderladan revs och i samarbete med Huddinge kommun byggdes en ny under åren 2017-2018. Den nya foderladan fick även en modern tvättstuga och ett torkrum för bla hästtäcken samt två omklädningsrum med toalett och dusch. I de två omklädningsrummen finns 33 skåp för uthyrning.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub