Banner2021 revb 1170px

Policy kring sociala medier

Policy för sociala medier Gladö Ridsällskap
2022-09-20

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, personal och styrelse som representerar Gladö Ridsällskap i sociala medier.

Sociala medier

Med sociala medier menas officiell hemsida, Facebook, både ridskolans officiella sida och vår öppna sida för medlemmar, Instagram och Youtube. Gäller även andra digitala forum och. nya som tillkommer.

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra ridsporten och Gladö Ridskola och Ridsällskap, stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera med våra medlemmar och andra intressenter.

Kommunikation över internet innebär också risker för Gladö Ridsällskap, då det som skrivs kan få stor spridning och kan vara till nackdel för klubben och enskilda individer.

Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt som alla känner sig trygga med.

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Gladö Ridsällskap ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det gör också̊ organisationen mer öppen och tillgänglig.

Din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Gladö Ridsällskap. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat.

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du verksamhetsansvarig, ordförande eller annan förtroendevald.

Förhållningsregler sociala medier:

Beakta GDPRs regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter.

  • Var eftertänksam inför bildanvändning, både gällande upphovsrätt och att inhämta samtycke från personer som kan identifieras på bilder, eller dess vårdnadshavare om de är minderåriga.
  • Detta betyder att det inte är tillåtet att publicera bild/rörlig bild/eller ljudupptagning från en tex ridlektion utan att tillfråga alla som syns eller hörs om det är okej att du publicerar.
  • Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
  • Kommentera aldrig någon nedlåtande.
  • Visa respekt. Även om du sitter bakom en skärm, långt i från den/de du kommunicerar med, uttryck dig inte annorlunda än vad du skulle göra i ett samtal med personen. Tänk på att även om ditt svar/inlägg är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra!
  • Tänk på̊ att länkar som du publicerar kan uppfattas som en rekommendation från Gladö Ridsällskap
  • Respektera andras integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denne eller målsman om minderårig.
  • Debatter på Facebook och andra sociala medier kan ha relativt "högt i tak", men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma
Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub