Banner2021 revb 1170px

Kontaktuppgifter och GDPR

Kontaktuppgifter - för våra elevers säkerhet

Vi sätter säkerheten mycket högt i verksamheten och gör allt vi kan för att undvika olyckor.

Om olycka - eller sjukdomsfall trots det uppträder i samband med ridning behöver vi snabbt kunna komma i kontakt med anhörig till eleven.

Vi samlar därför in uppgifter om anhörig i en pärm, lätt tillgänglig för personalen på kansliet i stallet.


Anhörigblankett

Vi ber alla elever att fylla i en blankett för varje ridgrupp.

Blanketten skall uppdateras så snart ändringar sker, eller inför varje hösttermin.

När elev slutar i en grupp tas dennes blankett bort av personalen.

Kort om GDPR

  • Gladö ridsällskap samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att bedriva vår verksamhet.
  • Personuppgifter behövs för registrering av försäkring, kontakt med anhörig vid eventuell olycka, fakturering av avgifter, kommunikation om aktuella händelser i verksamheten samt bokföring.
  • Personuppgifter behövs för bokning och anmälan till arrangemang. Inför dessa kan uppgifter visas på hemsida och sociala medier, till exempel anmälningslista, och startlistor. Uppgifterna tas bort så snart arrangemanget är avslutat.
  • Personuppgifter om ryttares längd, vikt, grundbalans med mera används för matchning mellan häst och ryttare i verksamheten. Personuppgifterna tas bort direkt då matchningen är klar. Endast listor med resultatet sparas. Uppdatering sker i början av varje termin, då matchningslistorna byts ut.
  • Vi samlar bara in de personuppgifter som är relevanta för ändamålet och vi använder bara personuppgifter för det syfte de samlats in för.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.
  • Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt.
  • De uppgifter som sparas längst avser bokföring.
  • Vid insamling av personuppgift informeras personen om vår behandling av personuppgifter samt dennes rättighet till sina personuppgifter.

Gladös Integritetspolicyn i sin helhet finner du nedan.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub