Banner2021 revb 1170px

Kontaktuppgifter och GDPR

Kontaktuppgifter - för våra elevers säkerhet

Vi sätter säkerheten mycket högt i verksamheten och gör allt vi kan för att undvika olyckor.

Om olycka - eller sjukdomsfall trots det uppträder i samband med ridning behöver vi snabbt kunna komma i kontakt med anhörig till eleven.

Vi samlar därför in uppgifter om anhörig i en pärm, lätt tillgänglig för personalen på kansliet i stallet.


Anhörigblankett

Vi ber alla elever att fylla i en blankett för varje ridgrupp.

Blanketten skall uppdateras så snart ändringar sker, eller inför varje hösttermin.

När elev slutar i en grupp tas dennes blankett bort av personalen.

Kort om GDPR

  • Gladö ridsällskap samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att bedriva vår verksamhet.
  • Personuppgifter behövs för registrering av försäkring, kontakt med anhörig vid eventuell olycka, fakturering av avgifter, kommunikation om aktuella händelser i verksamheten samt bokföring.
  • Personuppgifter om ryttares längd, vikt, grundbalans med mera används för matchning mellan häst och ryttare i verksamheten. Personuppgifterna tas bort direkt då matchningen är klar. Endast listor med resultatet sparas. Uppdatering sker i början av varje termin, då matchningslistorna byts ut.
  • Vi samlar bara in de personuppgifter som är relevanta för ändamålet och vi använder bara personuppgifter för det syfte de samlats in för.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.
  • Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt.
  • De uppgifter som sparas längst avser bokföring.
  • Vid insamling av personuppgift informeras personen om vår behandling av personuppgifter samt dennes rättighet till sina personuppgifter.

Gladös Integritetspolicyn i sin helhet finner du nedan.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub