Top ny

Regler för försäljning/ byte utav ridlektioner


Det är säljaren av en ridlektion som ansvarar för att meddela bytt/ såld ridlektion, samt säkerställa att personen är medlem på Gladö RS.

Personen som du bytt/ sålt till måste rida i samma nivå eller högre.

En vuxen person kan inte köpa en ridlektion i en barngrupp även om du skulle ha vikt och längd för en ponny. Detta är för barnens skull, även vid temporära gruppmedlemmar ska barnen ha en ridlektion som är fokuserad på och anpassad för sin ridning.


Ridlektioner med hoppning på schemat

Från och med hösten 2018 får man inte längre att sälja eller byta ridlektioner med hoppning på schemat.

Syftet är att hålla en jämnare nivå vid hopptillfällena och att lektionen ska vara anpassad för eleverna i den ordinarie ridgruppen. Ridlektioner med hoppning på schemat kan därmed endast avbokas.


Hoppintro och Hopp/ Dressyr

Grupperna hoppintro och hopp/dressyr onsdagar & fredagar kan inte heller sälja sina ridlektioner.

Anledningen är att de grupperna kräver speciella förkunskaper. Mer information kan ges av din ridinstruktör.

Undantag för hoppgrupper:
Ponnyhoppintro (ons kl 16:00) får sälja till ponnyhoppdressyr (ons kl 17:00).
Ponnyhoppdressyr (ons 17:00) får sälja och köpa av ponnyhopp (fre kl 18:00) och köpa av ponnyhoppintro (ons 16:00).
Ponnyhopp (fre kl 18:00) får köpa och sälja av ponnyhoppdressyr (ons 17:00) och av ponnyhästhopp (fre kl 19:00).
Hästhopp (fre 20:00) får köpa och sälja av ponnyhästhopp (fre 19:00)

Gamla fredagshoppare får köpa fredagshopplektioner, men de ska ha ett godkännande från stallet och stå uppskrivna i pärmen.

Riktlinjer för att sälja ridlektion till medlemmar utan egen fast ridtid


Försäljning av ridlektioner till elever utan fast ridtid

Dessa riktlinjer nedan ska följas vid försäljning av lektioner till elever utan fast ridtid för att förhindra att hästarna, ordinarie elever, personalen och verksamheten påverkas negativt.

  • Medlem utan fast ridtid behöver visa intresse för att köpa lektion minst 2 gånger om året. Tillsammans med personalen görs då en bedömning av medlemmens ridförmåga somnoteras och därefter kan eleven köpa lektioner i de grupper som passar dennes förmåga.
  • Om elevens ridförmåga är okänd av personalen kan personalen kräva att genom privatlektion uppvisa vilken ridförmåga man har och därefter notera vilken eller vilka gruppen medlemmen får köpa lektion i.
  • Att medlemmen som deltar i lektionsridningen uppnår den lägsta nivå som ridgruppen har.
  • Ungefärlig vikt och längd meddelas inför första köpet av ridlektion så personalen lättare kan fördela häst/ponny.
  • Max antal köp på en termin får ej överskrida 10 lektioner.


Byta/ Sälja och Köpa ridlektioner - HUR?

Facebook är ett populärt forum för att byta/ sälja och köpa ridtider. Den grupp som används av medlemmarna heter Gladö Ridsällskap- medlemsgrupp. Den är dock inte en officiell informationskanal för Gladö RS och byten/ försäljning administreras således INTE av ridskolan via denna kanal.

Säljer du din tid, får du själv komma överens med köparen om hur ersättningen ska betalas.

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub