Banner2021 revb 1170px

Meddela avbokning eller bytt/såld ridlektion

Tillfällig avbokning vid exempelvis sjukdom eller såld / bytt ridlektion ska meddelas på sms till telefonnummer: 0730-22 10 97

Avbokning sker i så god tid som möjligt för att underlätta lektionsplaneringen.

  • senast kl 12.00 samma dag för lektioner måndag-fredag
  • senast kl 07.00 samma dag för lektioner lördag och söndag

Ryttarbyte, dvs vid bytt eller såld lektion

  • meddelas av den ordinarie ryttaren / eller dennes vårdnadshavare
  • Ryttarbyte kan göras fram till 48 timmar innan lektionstillfället

Vid byte/ såld lektion ange:

  • För- efternamn på ordinarie ryttare och ordinarie grupp, dag & ridtid.
  • För- efternamn på person du bytt/sålt lektion till, samt personens ordinarie grupp, dag & ridtid.
  • Datum & tid som är bytt / såld.

Vid avbokning ange:

  • För- efternamn på ryttare och ordinarie dag & ridtid.
  • Datum & tid som ska avbokas

Meddela alltså avbokning i god tid - så hinner personalen fördela om i hästlistan!

Exempel på text i SMS:

Ryttarbyte:

Lisa Nilsson (torsdag 19.00 - 20.00), byter lektion med Stina Karlsson (tisdag 20.00-21.00).

Avser Torsdag 3/12 & Tisdag 1/12.

Vänligen Lisa (personen som bytt lektionen)


Såld lektion:

Lisa Nilsson (torsdag 19.00 - 20.00), rider istället för Stina Karlsson (tisdag 20.00-21.00).

Avser Tisdag 1/12.

Vänligen Stina (personen som sålt lektionen)


Avbokad lektion:

Lisa Nilsson (torsdag 19.00 - 20.00) avbokar lektion torsdagen den 3/12.

Vänligen Lisa

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub