Banner2021 revb 1170px

Försäkring - om olyckan är framme

Via ditt medlemskap i Gladö Ridsällskap är du försäkrad genom Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring i Folksam. Det är en medlemsförmån som gäller för alla som betalat den årliga medlemsavgiften.

Vill du vill anmäla en olycksfallsskada?
Ring Folksam på telefon 0771- 950 950 och säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på deras webbplats folksam.se/ridsport

Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
• enskild ridning och träning
• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan

Om träning eller tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub