Banner2021 revb 1170px

Årsmöte 2023

Meddelande om årsmöte i Gladö Ridsällskap

Dag: söndagen den 19 februari 2023

Tid: kl 14.00

Plats: Digitalt

Anmälan görs via e-post till arsmote2023@gladors.se


Digitalt möte även denna gång

De två senaste årens digitala möten har fungerat väl. Därför har vi beslutat att 2023 års årsmöte hålls via zoom. Mer information om hur det ska gå till, länk till mötet mm kommer att meddelas direkt till de som anmält deltagande.

Motioner från medlemmar

Eventuella förslag från medlemmar skickas via e-post till styrelsen@gladors.se eller lämnas skriftligen till en styrelseledamot.
Lämna ditt förslag senast den 19 januari så att styrelsen hinner besvara motionen innan årsmötet.

Kallelse med dagordning meddelas via e-post till de som anmält sig till mötet.

Efter årsstämman hålls det konstituerande styrelsemötet med den invalda styrelsen – även det mötet kommer att hållas digitalt.

Intresserad av att vara i styrelsen?

Vår engagerade valberedning är alltid intresserad av att få kontakt med medlemmar som vill bidra till styrelsearbetet, nu eller lite längre fram i tiden. Alla kunskaper och erfarenheter är värdefulla för att få ihop ett bra team till styrelsen, så om du vill veta mer, kontakta valberedningen. Marie Rundlöf (sammankallande), Palle Löfgren Wrisemo och Tina Bergholm..
Kontakta Marie på tel. 070-7773331.


Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Pdf Årsbokslut 2022 (400 KB)
Pdf Budget 2023 (500 KB)
Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub