Banner2021 revb 1170px

Terminsridning

Ordinarie lektioner

Alla elever som deltar i schemalagd lektionsridning måste vara medlemmar i Gladö Ridsällskap.
Aktuellt schema finns här.

Ridåret följer skolåret med hösttermin augusti - december och vårtermin januari - juni (medan medlemsåret följer kalenderåret januari – december).

Lektionsridningen vid Gladö Ridskola är indelad efter Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken.
Läs mer om nivåindelningen här.

Juniorer (upp till och med 18 år) rider vanligtvis i ponnygrupper (P).
Seniorer (över 18 år) rider vanligtvis i hästgrupper (H).

Vid fördelning av hästar till grupperna tar vi hänsyn till ryttarnas storlek, vilket gör att det finns blandade grupper P/H samt att det kan gå med hästar i en ponnygrupp och ponnyer i en hästgrupp. Det betyder att ungdomar inte måste byta grupp om de växer ur "ponnystorlek".

Lektionstiderna varierar från 45 minuter till 60 minuter och inkluderar upp- och avsittning samt justering av utrustning (spänna sadelgjord, justera stigläderlängd etc).

I de fall ryttare behöver ledare (exempelvis P1 ponny nybörjare eller lektioner för personer med funktionsvariation) är ryttaren (eller anhörig) ansvarig för att ordna med egen ledare i de fall vårdnadshavaren själv inte kan leda.

Vid 2-3 tillfällen per termin ersätts ridlektionen med avsutten teori, antingen enligt rullande schema eller på ordinarie ridtid.
Aktuellt schema för teori finns här.

Hoppning på schemat

I ordinarie terminsridning ingår hoppning några gånger per termin. Dessa tillfällen kan inte bytas eller säljas.
Syftet är att hålla en jämnare nivå vid hopptillfällena och att lektionen ska vara anpassad för eleverna i den ordinarie ridgruppen. Ridlektioner med hoppning på schemat kan därmed endast avbokas.
Aktuellt schema för hoppning finns här.

Specialgrupper

Ridskolan erbjuder grupper med specialinriktning. För dessa gäller särskilda villkor, till exempel att man måste rida i en ordinarie lektionsgrupp för att få rida i hoppintro eller -special, högre lektionspris med färre deltagare i gruppen eller grupper för pararyttare med funktionsnedsättning eller kurser på schemalagd tid men begränsat antal tillfällen.

Våra hoppgrupper har också särskilda villkor för att byta/sälja plats. Läs mer under villkoren för försäljning byte av ridlektion.

Läs mer om pararidning här.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub