Banner2021 revb 1170px

Gladö Ridsällskap - en idrottsförening

Gladö Ridsällskap grundades 1989.

Vi är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet för barn och vuxna vid Gladö ridskola i Huddinge. Anläggningen ägs av Huddinge kommun och verksamheten drivs av föreningen med anställd personal. Det är vi som medlemmar som tillsammans ansvarar för verksamheten och vi kan genom vårt engagemang påverka verksamhetens innehåll, omfattning och kostnader. Tillsammans med personalen kan vi hålla välmående hästar, utveckla vårt hästintresse och underhålla anläggningen.

Verksamhetsidé

  • Gladö Ridsällskap är en välkomnande och familjär förening som kännetecknas av allas engagemang
  • Vi värnar om våra hästars långsiktiga välbefinnande
  • Vi erbjuder en ridskola av hög kvalitet som ger medlemmar möjlighet att utveckla sin ridning och kunskap om hästen

Verksamhetsidén tar sitt ursprung ur vår historia och vår framtid. Verksamhetsidén beskriver vilka vi är som tillsammans bildar Gladö Ridsällskap.

Värdegrund

  • Omtanke – för allas lika värde
  • Glädje – trivsel och gemenskap
  • Engagemang – alla bidrar efter förmåga
  • Inkludering – en bred verksamhet för olika åldrar, kunskapsnivå, ambition och förutsättningar
  • Respekt – för häst och människa

Värdegrunden visar hur vi som medlemmar och personal är med varandra och med våra hästar. Värdegrunden går i linje med Svenska Ridsportförbundets värdegrund.

Vision

Gladö Ridsällskap – Föreningen med Sveriges ledande ridskola

Visionen visar vad vi vill vara nu och i framtiden.

Stadgar

Föreningens stadgar antogs i samband med att föreningen grundades 1989 och reviderades senast vid årsmötet i februari 2020.

Höstens konferens med styrelsen och personalen hade fokus på att uppdatera Vision, verksamhetsidé och värdegrund.

Läs hela rapporten i dokumentet nedan.

Resultat medlemsenkät 2020

Totalt 170 medlemmar svarade på enkäten, vilket är ungefär 45 procent av alla medlemmar. Glädjande nog så svarar en överväldigande majoritet av er medlemmar positivt på påståendena i alla områden och visar en mycket hög nöjdhet överlag med både föreningens aktiviteter och laganda samt ridskoleverksamhetens alla olika delar. 90 procent av alla som svarade instämmer helt eller delvis i att de har förtroende för sin ridlärare och tycker att undervisningen håller en hög nivå, vilket är ett fantastiskt bra resultat. Majoriteten tycker att vi erbjuder bra kurser och aktiviteter utöver lektionsridning och 98 procent av er säger att ni är stolta medlemmar i Gladö RS.

Många lämnade också utförliga konstruktiva kommentarer och förslag; alla kommentarer tas i beaktande och är en viktig del i planeringen både på kort och lång sikt. Att det har varit förändringar i personalgruppen under året har lämnat visst avtryck i enkäten och därför är det positivt att läget nu stabiliseras under hösten. Styrelsen vill rikta ett stort tack till personalen som täckt upp i schemat och till våra vikarier, som bidragit till kontinuitet i grupperna.

Sedan ett år tillbaka har vi en fråga om upplevd trygghet, eftersom det är viktigt att alla – barn och vuxna – känner sig trygga i stallet och på anläggningen generellt. Av de totalt 170 som svarade på enkäten är det femton som upplever otrygghet i stallet och fem som känner otrygghet i omklädningsrummet. Detta är ett förbättringsområde eftersom målet naturligtvis är att ingen ska känna sig otrygg hos oss, och både verksamheten och styrelsen ska jobba vidare med detta.

För den som vill se lite mer statistik, läs gärna sammanställningen av svaren här.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub