Banner2021 revb 1170px

Gladö Ridsällskaps värdegrund

Omtanke – för allas lika värde

Glädje – trivsel och gemenskap

Engagemang – alla bidrar efter förmåga

Inkludering – en bred verksamhet för olika åldrar, kunskapsnivå, ambition och förutsättningar

Respekt – för häst och människa

Verksamhetsidé

Gladö Ridsällskap är en välkomnande och familjär förening som kännetecknas av allas engagemang.

Vi värnar om våra hästars långsiktiga välbefinnande.

Vi erbjuder en ridskola av hög kvalitet som ger medlemmar möjlighet att utveckla sin ridning och kunskap om hästen.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub