Banner2021 revb 1170px

Gladö Ridsällskaps värdegrund

Hästen

Omtanke – Vi hanterar hästen respektfullt

Glädje – samspel, träning och ambition på hästens villkor

Engagemang – i lärandet om hästarna och deras behov


Människan

Omtanke – en säker och trygg stallmiljö

Glädje –gemenskap och inspirerande lärmiljö

Engagemang – tillsammans, allas bidrag behövs

Verksamhetsidé

  • Gladö Ridsällskap är en välkomnande förening som kännetecknas av medlemmarnas engagemang
  • Vi leder vår verksamhet med hänsyn till våra hästars långsiktiga välbefinnande
  • Vi erbjuder en ridskola med bred verksamhet av hög kvalitet

Verksamhetsidén tar sitt ursprung ur vår historia och vår framtid.
Verksamhetsidén beskriver vilka vi är som tillsammans bildar Gladö Ridsällskap.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub