Banner2021 revb 1170px

Uppsägning av ridplats och längre tids sjukdom

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats i grupp ska göras skriftligt. Länk till blankett finner du längre ner på sidan.
Ifylld uppsägningsblankett lämnas till personal i stallet.

Uppsägningstid är fyra terminsveckor, du deltar som vanligt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden räknas från det datum då uppsägningsblanketten lämnas till personal i stallet.

Uppsägningstiden gäller även inför ny termin.
Det betyder att uppsägning till kommande termin ska lämnas minst fyra veckor innan pågående terminen slutar.
Senare inkommen uppsägning innebär att uppsägningstiden (med betalningsskyldighet) omfattar nästkommande termins första veckor, totalt fyra veckor.

Återbetalning av redan inbetalad avgift för period efter uppsägningstid, sker till konto angivet på uppsägningsblankett.

Elev som inte kommit/hört av sig på fyra veckor anses uppsagd. Detta fråntar dock inte eleven betalningsansvar för dessa veckor.

Vad gäller vid akut långvarig sjukdom och ridolycka?

Om du blir långvarigt sjukskriven med osäkerhet i hur lång konvalescensen blir, kan du göra en muntlig uppsägning av platsen, och lämna blanketten i efterhand. Fyra veckors uppsägningstid räknas då från det datum du lämnade muntlig uppsägning till personal i stallet.

Vid ridolycka som inträffar på Gladö, kan verksamhetschef godkänna uppsägning utan uppsägningstid.

Ingen garanti lämnas om att det finns plats i lämplig grupp efter konvalescens.

Sjukskrivning på längre tid - men du vill inte säga upp din plats:

Vid längre tids sjukdom, efter ridolycka eller liknande kan du sälja din plats till en annan medlem. Din ersättare ingår som normal del i gruppen och får därmed också köpa eventuella hopplektioner under den tid du sålt lektioner.
Följande gäller:

  • Medlemmen godkänns av verksamhetschef i samråd med aktuell instruktör för nivån i gruppen
  • Du säljer minst 8 veckor och längst terminen ut, till samma medlem.

Behöver du vara borta från ridningen minst 8 veckor - ta direkt kontakt med verksamhetschef, Anneli.

Blankett för uppsägning av plats

Ifylld och undertecknad blankett lämnas till personal i stallet.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub