Banner2021 revb 1170px

Uppsägning av ridplats och längre tids sjukdom

Uppsägning av plats från och med hösten 2024

Uppsägning av plats i grupp ska göras skriftligt. Länk till blankett finner du längre ner på sidan.
Ifylld uppsägningsblankett lämnas till personal i stallet.

Gruppridning med terminsabonnemang gäller tills vidare. Uppsägning till kommande termin ska lämnas minst fyra veckor innan pågående terminen slutar. Senare inkommen uppsägning innebär att uppsägningstiden (med betalningsskyldighet) innefattar hela nästkommande termin.

Ingen återbetalning sker av fakturerade terminsavgifter.

Vad gäller vid akut långvarig sjukdom och ridolycka?

Om du blir långvarigt sjukskriven med osäkerhet i hur lång konvalescensen blir, kan du få möjlighet att sälja fler än 2 tillfällen per termin efter godkännande av verksamhetschef.

Vid ridolycka som inträffar på Gladö, kan verksamhetschef även godkänna uppsägning utan uppsägningstid.

Ingen garanti lämnas om att det finns plats i lämplig grupp efter konvalescens.

Sjukskrivning på längre tid - men du vill inte säga upp din plats:

Vid längre tids sjukdom, efter ridolycka eller liknande kan du sälja din plats till en annan medlem. Din ersättare ingår som normal del i gruppen och får därmed också köpa eventuella hopplektioner under den tid du sålt lektioner.
Följande gäller:

  • Medlemmen godkänns av verksamhetschef i samråd med aktuell instruktör för nivån i gruppen
  • Du säljer minst 8 veckor och längst terminen ut, till samma medlem.

Behöver du vara borta från ridningen minst 8 veckor - ta direkt kontakt med verksamhetschef, Anneli.

Blankett för uppsägning av plats

Ifylld och undertecknad blankett lämnas till personal i stallet.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub