Banner2021 revb 1170px

Bommar/ Hoppning - schema för gruppernas bom-/ hopptillfällen

De flesta grupperna har markarbete med bommar följt av hoppning två gånger under terminen, några grupper har dessa 4 tillfällen i följd och en grupp har hoppning i halv grupp.

Vissa grupper har ingen hoppning i schemat. Bommar kan användas vid något tillfälle.

Specialgrupperna i hoppning har speciella scheman. Dressyrinriktade grupper har inte bommar och hoppning.

Schemat visar vilka veckor respektive grupp har bommar och hoppning.

OBS! lektioner med hoppning kan inte bytas eller säljas. Läs mer om det här!

Bomhopp vt24 2
Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub