Banner2021 revb 1170px

Gruppteori om Trygghet, värdegrund och säkerhet

Under säsongen 2022/2023 kommer ett gruppteoripass ägnas åt frågor kring trygghet i stallet, värdegrund och ridsportens ledstjärnor samt säkerhet i stallet.

Innehållet anpassas efter varje grupp, både till deltagarnas ålder, erfarenhet och vilka behov just din grupp har av fördjupning i de oliak frågorna.

Det kommer med andra ord se olika ut för olika grupper.

I samband med gruppteoritillfället genomförs en enkät om trygghet och värdegrund.

För yngre deltagare görs enkäten på papper och är anpassad i sin utformning till deltagarnas ålder.

För ungdomar och vuxna finns länk till enkäten här.

Enkät

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub