Banner2021 revb 1170px

Inga restriktioner nu gällande Covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer , men just nu finns inga restriktioner på anläggningen .

Vi uppmanar alla till eget ansvar , tvätta händer , hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex 1
Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md glad sko
Glaödskon 2022/2023
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub