Top ny

Uppsägning av ridplats och längre tids sjukskrivning


Uppsägning av plats

Uppsägning av plats i grupp ska göras skriftligt. Länk till blankett finner du längre ner på sidan.
Ifylld uppsägningsblankett lämnas till personal i stallet.

Uppsägningstid är fyra terminsveckor, du deltar som vanligt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden räknas från det datum då uppsägningsblanketten lämnas till personal i stallet.

Uppsägningstiden gäller även inför ny termin. Det betyder att uppsägning till kommande termin ska lämnas minst fyra veckor innan pågående terminen slutar. Senare inkommen uppsägning innebär att uppsägningstiden 8med betalningsskyldighet) omfattar nästkommande termins första veckor, totalt fyra veckor.

Vid uppsägning på grund av sjukdom eller skada, med läkarintyg, kan uppsägningstiden starta efter muntlig uppsägning till personal i stallet. Då lämnas skriftlig uppsägning och läkarintyg snarast möjligt.

Återbetalning av redan inbetalad avgift för period efter uppsägningstid, återbetalas till konto angivet på uppsägningsblankett.

Elev som inte kommit/hört av sig på fyra veckor anses uppsagd. Detta fråntar dock inte eleven betalningsansvar för dessa veckor.

Sjukskrivning på längre tid - men du vill inte säga upp din plats:

Om du kommer att vara sjukskriven en längre tid men ändå önskar behålla din plats måste du betala för de gånger du inte kan komma, eller hitta en tillfällig ersättare som du kan sälja ridtillfällena till. Av ekonomiska skäl kan inte Gladö hålla en plats öppen.

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub