Top ny

Villkor för medlemsskap

Allmänna villkor

 • Ridåret följer skolåret med hösttermin augusti - december och vårtermin januari - juni
 • Medlemsåret följer kalenderåret januari – december
 • Alla elever som rider lektionsridning skall ha ett medlemskap i Gladö Ridsällskap

Junior/Senior medlem och elev

 • Junior är man upp till och med det kalenderår år man fyller 18 år
 • Senior är man från och med det år man fyller 19 år


Lektioner och avbokningar

Lektioner

 • Lektionstiderna varierar från 45 minuter till 60 minuter och inkluderar upp- och avsittning
 • Vid 2-3 tillfällen per termin ersätts ridlektionen med avsutten teori, antingen enligt rullande schema eller på ordinarie ridtid
 • I de fall ryttare behöver egen ledare (exempelvis P1 ponny nybörjare eller vissa lektioner för personer med funktionsvariation) är ryttaren (anhörig) ansvarig för att ordna med egen ersättare i de fall vårdnadshavaren själv inte kan leda

Avbokning eller ryttarbyte

 • Avbokning eller ryttarbyte måndag – fredag sker senast kl. 12.00 samma dag
 • Avbokning eller ryttarbyte lördag – söndag sker senast kl. 07.00 samma dag
 • Det är säljaren av en ridlektion som ansvarar för att anmäla eventuellt ryttarbyte och säkerställa att personen som ersätter är medlem samt rider i samma nivå eller högre
 • Det är inte möjligt att rida igen förlorad lektion

Från och med hösten 2018 går det inte längre att sälja hopplektioner eller genomföra någon form av ryttarbyte vid hoppning. Syftet är att hålla en jämnare nivå vid hopptillfällena och att lektionen ska vara anpassad för eleverna i den ordinarie ridgruppen. Hopptillfällen som inte kan ridas kan endast avbokas. Mer information fås av din ridinstruktör.


Anmälan, uppsägning och sjukskrivning

Anmälan

 • Nya elever lämnar intresseanmälan till ridgrupp genom anmälningsblankett till personalen (elever under 18 år behöver målsmans underteckning)
 • Intresseanmälan om byte av ridgrupp eller ridning flera gånger i veckan sker till personalen på separat blankett
 • Befintliga ridgrupper fylls på enligt anpassad nivå, både med nya och befintliga medlemmar, och därefter enligt köordning


Uppsägning av plats

Uppsägning ska göras skriftligen även om du muntligen sagt till din ridlärare att du vill sluta. Uppsägningen gäller fr o m när den skriftliga uppsägningen ankommit Gladö. Uppsägningsblankett hittar du längre ner på sidan, skriv ut, fyll i och lämna till din instruktör.

Observera att uppsägningstiden är fyra terminsveckor (dvs fyra ridtillfällen), under vilka du får rida. Dessa regler även gäller om du önskar sluta i och med höst/vårterminens slut. Det innebär att uppsägningen ska ha ankommit senast fyra veckor före terminens slut för att du inte ska bli antagen och betalningsskyldig för några ridtider påföljande termin.

Uppsägningstid gäller även vid läkarintyg men under förutsättning att en muntlig uppsägning har skett i samband med sjukdom/skada gäller uppsägningen från och med det muntliga datumet. Observera dock att skriftlig uppsägning ändå måste lämnas in till din instruktrör.

Elev som inte kommit/hört av sig på fyra veckor anses uppsagd. Detta fråntar dock inte eleven betalningsansvar för dessa veckor.


Sjukskrivning på längre-/obestämd tid - men du vill inte säga upp din plats:

Om du kommer att vara sjukskriven en längre tid men ändå önskar behålla din plats måste du betala för de gånger du inte kan komma, eller hitta en tillfällig ersättare som du kan sälja ridtillfällena till. Av ekonomiska skäl kan inte Gladö hålla en plats öppen.


 • Uppsägningstiden av ridplats är fyra rid/terminsveckor och ska ske skriftligen till personalen i stallet
 • Uppsägningstiden gäller året runt vilket innebär att uppsägning inför hösttermin sker senast när det är fyra veckor kvar av vårterminen och uppsägning inför vårterminen sker senast när det är fyra veckor kvar av höstterminen
 • Uppsägningstiden gäller från det datum som uppsägningsblankett lämnas in
 • Vid läkarintyg kan uppsägning gälla från muntligt datum men blankett måste lämnas in

Länk till uppsägningsblankettFakturering och betalning

Avgifter

 • Lektionsridning betalas terminsvis mot faktura skickad via mejl
 • Medlemsavgift betalas årsvis mot faktura skickad via mejl och kan inte delbetalas
 • Elever som startar mitt i en termin betalar från startdag och tecknar fullt medlemskap för innevarande år oavsett när på året starten sker, detta för att omfattas av försäkring

Villkor inför hösttermin

 • Betalning av faktura sker i juli men kan delas upp som mest på juli, augusti och september
 • För en garanterad plats måste minst en delbetalning vara Gladö Ridskola tillhanda 31 juli
 • Full betalning måste vara Gladö Ridskola tillhanda 30 september
 • Elever som inte betalat full terminsavgift per den 30 september kan nekas ridning tills betalning är gjord

Villkor inför vårterminen

 • Betalning av faktura sker i januari men kan delas upp som mest på januari, februari och mars
 • För en garanterad fortsatt plats måste minst en delbetalning vara Gladö Ridskola tillhanda 31 januari
 • Full betalning måste vara Gladö Ridskola tillhanda 31 mars
 • Elever som inte betalat full terminsavgift per den 31 mars kan nekas ridning tills betalning är gjord


Kontaktuppgifter

 • Gladö Ridsällskap sparar medlemmars person-, adress-, telefon-, epost och anhöriguppgifter digitalt i enlighet med gällande person- och uppgiftslagar eftersom de är nödvändiga för driften verksamheten. Uppgifter om namn, adress, epost och telefonnummer samt riddag/-tid kan lämnas ut till andra medlemmar. Medlem som inte önskar finnas med i registret eller motsäger sig att uppgifterna lämnas ut skall meddela Gladö Ridsällskap detta skriftligen.
 • Det är av högsta vikt att alla ändringar av kontaktuppgifter meddelas på kansli@gladors.se löpande


Force Majeure

 • Elavbrott som Gladö Ridsällskap inte råder över räknas som force majeure och kan innebära att lektioner ställs in. Ersättning utgår ej
 • Vid köldgrader om -15 och kallare (mätning sker av personalen ute på Gladö Ridsällskap) kan ridlektioner ersättas med avsutten lektion.


Villkor medlemmar utan ordinarie ridtid

Alla som har betalat medlemsavgift för innevarande år är välkommen att rida extra även utan att ha en fast ridtid. Den sorts ridning som erbjuds är:

 • Privatlektion
 • Kurs och läger
 • Enstaka tillfällen, till exempel extra för någon som inte kan*

*Observera att delad ridtid under hel termin inte räknas som enstaka tillfälle och kräver att man även har en fast tid.

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub