Top ny

Villkor för medlemsskap

Allmänna villkor

 • Ridåret följer skolåret med hösttermin augusti - december och vårtermin januari - juni
 • Medlemsåret följer kalenderåret januari – december
 • Alla elever som rider lektionsridning skall ha ett medlemskap i Gladö Ridsällskap


Villkor medlemmar utan ordinarie ridtid

 • Alla som har betalat medlemsavgift för innevarande år är välkommen att rida extra. Den sorts ridning som erbjuds är:
 • Privatlektion
 • Kurs och läger

*Observera att delad ridtid under hel termin inte räknas som enstaka tillfälle och kräver att man även har en fast tid.

Junior/Senior medlem och elev

 • Junior är man upp till och med det kalenderår år man fyller 18 år
 • Senior är man från och med det år man fyller 19 år

Lektioner

 • Lektionstiderna varierar från 45 minuter till 60 minuter och inkluderar upp- och avsittning
 • Vid 2-3 tillfällen per termin ersätts ridlektionen med avsutten teori, antingen enligt rullande schema eller på ordinarie ridtid
 • I de fall ryttare behöver egen ledare (exempelvis P1 ponny nybörjare eller vissa lektioner för personer med funktionsvariation) är ryttaren


Kontaktuppgifter

 • Gladö Ridsällskap sparar medlemmars person-, adress-, telefon-, epost och anhöriguppgifter digitalt i enlighet med gällande person- och uppgiftslagar eftersom de är nödvändiga för driften av verksamheten. Uppgifter om namn, adress, epost och telefonnummer samt riddag/-tid kan lämnas ut till andra medlemmar. Medlem som inte önskar finnas med i registret eller motsäger sig att uppgifterna lämnas ut skall meddela Gladö Ridsällskap detta skriftligen.


 • Det är av högsta vikt att alla ändringar av kontaktuppgifter meddelas på kansli@gladors.se löpande


Force Majeure

 • Elavbrott som Gladö Ridsällskap inte råder över räknas som force majeure och kan innebära att lektioner ställs in. Ersättning utgår ej
 • Vid köldgrader om -15 och kallare (mätning sker av personalen ute på Gladö Ridsällskap) kan ridlektioner ersättas med avsutten lektion.
Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub