Top ny

USEK


USEK står för UngdomsSEKtionen och består av alla medlemmar i Gladö Ridsällskap som är mellan 0-26 år.

USEK har egen ekonomi, egen styrelse och egna stadgar. Stadgarna är regler och meningen med USEK är att hitta på roliga och nyttiga
aktiviteter för medlemmarna. En annan viktig del är att föra de yngre medlemmarnas talan i "stora styrelsen".

I USEKs styrelse sitter några medlemmar som har valts in på årsmötet. För att man ska få vara med i styrelsen finns egentligen inga krav, men man bör vilja vara med och ordna aktiviteter och tycka att det är kul med barn och ungdomar!

VI VILL BLI FLER - VILL DU VARA MED I USEKs STYRELSE?

Kom på årsmötet, mejla gladoungdomssektion@gmail.com eller prata med någon i USEK.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i stallet.

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub