Top ny

Avbokning/uppsägning


Tillfällig avbokning vid sjukdom eller byte av ryttare för enstaka ridtid:

Avbokning eller ryttarbyte meddelas på sms till telefonnummer: 0730-22 10 97
Detta ska ske:

senast kl 12.00 samma dag för lektioner måndag-fredag
senast kl 07.00 samma dag för lektioner lördag och söndag

Ange namn, dag, tid och namn på ersättningsryttare vid byte.


Det är säljaren av en ridlektion som ansvarar för att anmäla eventuellt ryttarbyte och säkerställa att personen som ersätter är medlem samt rider i samma nivå eller högre. Det är inte möjligt att rida igen förlorad lektion.


Observera att du INTE kan sälja din ridtid efter att du har avbokat den till stallet.


En vuxen person inte kan köpa en tillfällig plats i en barngrupp även om du skulle ha vikt och längd för en ponny. Detta är för barnens skull, även vid temporära gruppmedlemmar ska barnen ha en ridlektion som är fokuserad på och anpassad för sin ridning.


Gladö Ridskola Facebookgrupp för ryttarbyten:

Facebook är ett populärt forum för att sälja och köpa ridtider. Den grupp som används av medlemmarna heter Gladö Ridsällskap. Den är dock inte en officiell informationskanal ifrån ridskolan och ryttarbyten administreras således INTE av ridskolan via denna kanal, byten skall anmälas till kansliet via telefon eller e-post.

Säljer du din tid, får du själv komma överens med köparen om hur ersättningen ska betalas.Uppsägning av ridplats:


Uppsägning ska göras skriftligt även om du muntligen sagt till din ridlärare att du vill sluta. Uppsägningen gäller fr o m när den skriftliga uppsägningen ankommit Gladö. Uppsägningsblankett hittar du längst ner på sidan. Skriv ut, fyll i och lämna till din ridinstruktör.

Uppsägningstiden är fyra terminsveckor (dvs fyra ridtillfällen), under vilka du får rida. Dessa regler även gäller om du önskar sluta i och med höst/vårterminens slut. Det innebär att uppsägningen ska ha kommit in senast fyra veckor före terminens slut för att du inte ska bli antagen och betalningsskyldig för några ridtider påföljande termin.

Uppsägningstid gäller även vid läkarintyg, men under förutsättning att en muntlig uppsägning har skett i samband med sjukdom/skada gäller uppsägningen från och med det muntliga datumet. Observera dock att skriftlig uppsägning ändå måste lämnas in till din instruktör. Elev som inte kommit/hört av sig på fyra veckor anses uppsagd. Detta fråntar dock inte eleven betalningsansvar för dessa veckor.

Sjukskrivning på längre-/obestämd tid - men du vill inte säga upp din plats:
Om du kommer att vara sjukskriven en längre tid men ändå önskar behålla din plats måste du betala för de gånger du inte kan komma, eller hitta en tillfällig ersättare som du kan sälja ridtillfällena till.

Av ekonomiska skäl kan inte Gladö hålla en plats öppen.

Länk till uppsägningsblankett!
Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub