Top ny

Terminsridning


Gladö Ridsällskap erbjuder nivåanpassad lektionsridning alla veckans dagar för både barn, ungdom och vuxen.
Se aktuellt schema här ->

Nivåindelningen i ridgrupperna är indelade efter Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken.
Läs mer om våra nivåindelningar här ->

Juniorer (upp till 18 år) rider vanligtvis i ponnyprupper (P).
Seniorer (från det år man fyller 19) rider i våra hästgrupper (H).


Allmänt om terminsridningen:
Alla elever som rider lektionsridning måste ha ett medlemskap i Gladö Ridsällskap.

Ridåret följer skolåret med hösttermin augusti - december och vårtermin januari - juni (medan medlemsåret följer kalenderåret januari – december).

Lektionstiderna varierar från 45 minuter till 60 minuter och inkluderar både upp- och avsittning.

I de fall ryttare behöver ledare (exempelvis P1 ponny nybörjare eller lektioner för personer med funktionsvariation) är ryttaren (eller anhörig) ansvarig för att ordna med egen ledare i de fall vårdnadshavaren själv inte kan leda.

Vid 2-3 tillfällen per termin ersätts ridlektionen med avsutten teori, antingen enligt rullande schema eller på ordinarie ridtid.


FORCE MAJEURE:

Elavbrott som Gladö Ridsällskap inte råder över räknas som force majeure och kan innebära att lektioner ställs in. Ersättning utgår ej.

Vid köldgrader om -15 och kallare (mätning sker av personalen ute på Gladö Ridsällskap) kan ridlektioner ersättas med avsutten lektion.


Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub