Top ny

Försäkring


Via ditt medlemskap i Gladö Ridsällskap är du försäkrad genom Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring i Folksam. Det är en medlemsförmån som gäller för alla som betalat den årliga medlemsavgiften.

Vill du vill anmäla en olycksfallsskada?
Ring Folksam på telefon 0771- 950 950 och säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på deras webbplats folksam.se/ridsport

Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
• enskild ridning och träning
• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan

Om träning eller tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Klicka på länken om du vill läsa vad som står om försäkringen på Svenska Ridsportförbundets webbplats ->

Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub