Top ny

Styrelsen


Inom ramen för RF:s och Ridsportförbundets stadgar ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet.

Styrelsens ska bland annat:

- ytterst ansvara för den löpande verksamheten

- verkställa beslut

- vara arbetsgivare och ha arbetsgivaransvar

- ansvara för föreningens ekonomi

- företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

- övervaka att föreningens stadgar efterlevs


Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Mejla: styrelsen@gladors.se eller enligt fornamn.efternamn@gladors.se


GRS Styrelse 2020

Gladö Ridsällskap Styrelse efter årsstämma 22 februari 2020


ORDFÖRANDE
Christer Huss

VICE ORDFÖRANDE
Ellinor Carlén

KASSÖR
Ingrid Bardh

SEKRETERARE
Karin Dahlin Thomas

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Eva Berggren
Jessica Fallgren
Filippa Pilsetnek
Madeleine Dykes
Lina Hanno
Anna Adolfsson

SUPPLEANTER
Anette Otterstadh
Lena Löschner
Daniel Snis
Jim Stålenberg
Marie Johansson Meinke


VALBEREDNING
Marie Rundlöf
Palle Löfgren Wrisemo
Mari Svensson


Styrelsen arbetsfördelning inom respektive ansvarområde 2020

Ansvarområde

Ansvarig (sammankallande)

Övriga

Ekonomi

Ingrid Bardh

Eva Berggren

Anna Adolfsson

Anläggning

Daniel Snis

Christer Huss

Filippa Pilsetnek

Ellinor Carlen

Jim Stålenberg

Kommunikation

Filippa Pilsetnek

Madeleine Dykes

Medlemsvård

Lina Hanno

Madeleine Dykes

Kafeteriaverksamhet

Lena Löschner

Filippa Pilsetnek

Tävlingsavdelning

Jessica Fallgren

Ingrid Bardh

Ungdomssektionen

Karin Dahlin Thomas

Representant från Ungdomssektionen

Hanna Rosenberg

Sponsring

Filippa Pilsetnek

LOK

Jessica Fallgren

Anna Adolfsson

Medlemsregister

Jessica Fallgren

Anna Adolfsson

Utbildning

Anette Otterstadh

Lena Löschner

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lina Hanno

Personal

Ellinor Carlén

Christer Huss

Externa kontakter

Christer Huss

Ellinor Carlén

IT

Anna Adolfsson

GDPR

Madeleine Dykes

Anna Adolfsson

Jessica Fallgren

Hållbarhet / Miljö

Karin Dahlin Thomas

Anette OtterstadhMd visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub