Top ny

Om Föreningen Gladö Ridsällskap

Vi är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet för både barn och vuxna. Eftersom vi är en ideell förening hjälps vi alla åt för att hålla nere våra kostnader och ridpriser. Fördelarna är att medlemsengagemanget ökar gemenskapen och ansvarskänslan för att alltid ha välmående hästar, god kamratskap och ett fint stall.


Verksamhetside
Vi ska erbjuda alla våra medlemmar möjligheten att utveckla sin ridning och tillfredställa sitt hästintresse, så att ridsporten främjas.


Vision

Gladö Ridsällskap vill vara en modern ridklubb/ridskola som kännetecknas av allas engagemang samt kompetent och föredömligt ledarskap.

Verksamheten bedrivs på en funktionell, säker och trevlig anläggning.

För oss innebär visionen:
Att alla våra medlemmar känner engagemang.
En attraktiv bra miljö och social samvaro.
Att GRS vill vara ett idrottsligt föredöme inom ridskoleverksamhet.


Värdegrund

Gladö Ridsällskap är en ideell förening, som kännetecknas av:

  • Glädje - trivsel, gemenskap och positiv anda.
  • Engagemang - alla behöver ställa upp efter förmåga och bidra med sin tid och kunskap
  • Allas rätt att vara med - breddverksamhet: barn, ungdomar, vuxna, handikapps- och tävlingsverksamhet


Md visponsrar
Md lions
Md thomasbetonglogo
Md instagram top
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub